Bomarsundin linnoituksen rauniot

Suomi joutui Venäjän haltuun vuoden 1808 Suomen sodan seurauksena. Uuden länsirajan puolustusta haluttiin vahvistaa. Venäjä rakensi Bomarsundin linnoituksen vuosina 1832-1854.

.

Ensin syntyi Skarpansin kylä

.

.

Bomarsundiin päätettiin rakentaa linnoitus maakuntaan sijoitettavia venäläisjoukkoja varten. Linnoitukseen piti saada majoitettua 5000 sotilasta. Rakennustöitä valmisteltiin jo 1810 – 1819. Tuolloin syntyi linnoitusalueen viereen noin 400 asukkaan kylä Skarpans, Ahvenanmaan ”ensimmäinen kaupunki”. Alkuperäinen suunnitelma perustui vallimaisiin bastioneihin. Sitä ei tykkien ja tuliaseiden yleistyttyä pidetty kuitenkaan enää toimivana.

Valtavat suunnitelmat

.

.

Keisari Nikolai I, Suomen suurruhtinas tilasi uudenaikaisemman suunnitelman, jonka mukainen päälinnoitus rakennettiin vuosina 1832-1844. Pelkän puolustuslinnoituksen lisäksi rakennuksesta tuli Venäläisen ajattelun mukaan Venäjän vallan symboli (ks. Eckerön Postimuseo). Linnakkeessa oli myös mm. komendantin virka-asunto ja ortodoksinen kirkko.

Prästöhön alettiin rakentaa suojatornia vuonna 1842, Notvikiin 1844 ja Brännklintiin 1852.

.

.

.

Kaiken kaikkiaan oli tarkoitus rakentaa kaksitoista puolustustornia. Päälinnoituksen ulkopuolelle oli suunnitteilla valtava, halkaisijaltaan kilometrinen pyöreä linnoitus!

.

.

Sunfarallalallalaa…

Puolustuksen suunnitelma perustui olettamukseen että vihollinen hyökkää pohjoisesta. Ensimmäiset tykkitornit tehtiinkin juuri pohjoispuolen kallioille.

.

.

Länsi- ja kaakkoissuuntaa ei pidetty vaarallisena, koska Ängösundin salmen uskottiin olevan liian kapea isoille purjelaivoille ja se voitaisiin tarittaessa suojata tykkiveneillä. Olettamus osoittautui vääräksi koska vihollinen tuli juuri tuosta vähiten suojellusta suunnasta.

.

.

…Ja se Oolannin sota oli kauhia, kolmella sadalla laivalla, seilas engelsmanni Suomemme rannoilla…

Linnoitus tuhoutui perusteellisesti englantilais-ranskalaisessa hyökkäyksessä vuonna 1854. Viereisen Skarpansin kylän venäläiset polttivat itse maan tasalle, etteivät piirittäjät voisi sitä käyttää.

.

.

.

Suosittu nähtävyys

Vaikka jäljellä on vain muutama graniittimuurin pätkä, on Bomarsundin rauniolinnoitus ehkä Ahvenanmaan tunnetuin matkailukohde. Mahtaneeko johtua tuosta tutusta laulusta Oolannin Sota-laulusta?

.

.

.

.

.

.

.

Prästön sillan toisella puolella on Bomarsundin näyttely Telegtafen- rakennuksessa.  Esillä on mm. kylän ja linnoituksen pienoismalli, aseita ja uniformuja. Muinaismuistoalueen pinta-ala on 870 hehtaaria.

.

.

.

Aivan takimmaisten muurien vieressä on Puttes Campingin toimisto sekä ravintola Furulunds Gården, joka toimii vanhoilla piirustuksilla tehdyssä uudessa rakennuksessa.

.

.